Pagrindimas, kryptis, susitelkimas

B2B srityje dažniausiai tyrinėjami klausimai yra šie: Ar jūsų produktai bei paslaugos tikslingai atliepia poreikį? Koks yra tas poreikis? Kaip klientai patiria bendradarbiavimą su jumis: kas padeda, o ko pasigenda? Ką svarbu keisti organizacijos kultūroje, kad būtų pasiektas tikslas?

Neutralus tyrėjas pateikia medžiagą sprendimų priėmimui ir teigiamų pokyčių inicijavimui. Atskleidžiamas išgyvenimų, pasirinkimų, svarstymų, abejonių, impulsyvių sprendimų emocinis ir kognityvinis turinys.

Labai gera matyti, kai po tyrimo “gimsta” produktas su aiškia ir patikrinta verte klientui ir nebedvejojama jo verte
- Rasa Paurytė.

Tel. nr.

+370 5 261 40 26
+370 698 255 03
+370 670 595 10

Adresas

Totorių g. 21-13
01121 Vilnius
Lietuva