Organizacijos kultūros tyrimas

Tikslinės grupės

Įvairių departamentų darbuotojai.

Kaip vyksta tyrimas?

Tiriama dalyvių patirtis dirbant organizacijoje. Atliekami giluminiai interviu su darbuotojais iš įvairių departamentų.

Požymiai, kad tyrimas reikalingas

  • Nepakanka faktinės medžiagos apie darbo principus, vertybes, gerovę, santykius organizacijoje ar skyriuje.
  • Reikia aiškumo, tyrinėjant “iš apačios į viršų”, pasigilinant į darbuotojų patirtį.
  • Yra jausmas, kad kažkas keičiasi ir reikia suprasti, kas konkrečiai veikia darbo kultūrą.
  • Reikia aiškumo ir faktinės medžiagos ką padirbėti dėl organizacijos kultūros plėtojimo, emocinės lyderystės ugdymo, streso ir perdegimo darbe mažinimo, bendruomeniškumo kūrimo, darbuotojų įgalinimo ir įsitraukimo.

Tel. nr.

+370 5 261 40 26
+370 698 255 03
+370 670 595 10

Adresas

Totorių g. 21-13
01121 Vilnius
Lietuva