Skirtingumas, neapibrėžtumas, mastas

Kitokie projektai dar 2015 metais organizavo tiriamąją konferenciją helpthepeoplehelpthemselves, kurioje buvo tyrinėjamos galimybes stiprinti žmonių iniciatyvą organizacijose, bendruomenėse ir visuomenėje. Iniciatyvas kaip reiškinį tyrinėjome būdami tarptautinio konsorciumo PsyCris partneriais iš 5 šalių. Rinkome medžiagą apie patirtis kaip susiorganizuoti netikėtų krizių metu.

Iniciatyva yra natūralus darbuotojo noras veikti, kad būtų pasiekti tikslai. Remiantis ankstesniais rezultatais ir nauja tyrimo medžiaga, drąsiai galime teigti, kad iniciatyvoms reikia atviros kultūros organizacijoje. Tokią kultūrą kuriant tenka peržiūrėti ir struktūrą, ir santykius, ir ugdyti asmeninius gebėjimus.

Tel. nr.

+370 5 261 40 26
+370 698 255 03
+370 670 595 10

Adresas

Totorių g. 21-13
01121 Vilnius
Lietuva