Mokymasis, kaita, ieškojimas

Mes stebime egzistuojančias praktikas kai organizacijos naudoja savireguliacijos principus, pasirinkome Lietuvą ir panašias šalis - Nyderlandus, Daniją. Tyrimo tikslas - surinkti medžiagą paslaugų, padedančių įmonėms savireguliuotis, kūrimui.

Susitelkėm ties šiais klausimais: Kaip būti lyderiu savireguliuojančioje organizacijoje? Kokie santykiai palaiko kūrybišką, greitai reaguojančią terpę? Kokie ryšiai padeda greitai ir tiksliai komunikuoti? Kaip įdarbinimas skirtingumas? Kokių reikia tarpusavio palaikymo sistemų? Kaip veikia kritinis mąstymas darbuotojų komandose?

Tyrinėjant aiškėja, kad būtina: įsivertinti kurioje vietoje esame ir nuspręsti kur toliau norime eiti, turėti konkrečias praktikas ir įrankius, savireguliacijai reikalingos kompetencijos, įgūdžiai ir požiūris.

Tel. nr.

+370 5 261 40 26
+370 698 255 03
+370 670 595 10

Adresas

Totorių g. 21-13
01121 Vilnius
Lietuva